Strona 1 z 1

REGULAMIN

: 17 lip 2011, 15:32
autor: DUN I LOVE
REGULAMIN mtenis.com.pl

1.Forum
a) Uczestnictwo w forum jest całkowicie dobrowolne, pisanie na forum oznacza akceptację wszystkich panujących na nim zasad. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem i go stosować.
b) mtenis.com.pl jest forum o męskim tenisie, na inne tematy wolno dyskutować wyłącznie w przeznaczonych do tego działach.
c) Kwestie nieujęte w Regulaminie, niejasne, sporne etc, są rozstrzygane przez Administratora forum.

2. Administrator i Moderatorzy.
a) Obowiązek opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem forum spoczywa na Zarządzie, składającym się z w/w, w związku z tym posiadają oni pełne i wyłączne uprawnienia do kierowania forum. Moderatorów wybiera Administrator. Wszelkie decyzje Zarządu są ostateczne i nie podlegają dyskusji, chyba że Zarząd zdecyduje włączyć wszystkich userów w proces decyzyjny w konkretnej sprawie, ale tylko wtedy.
b) Kasowanie i edycja postów łamiących Regulamin są kompetencją Admina i Modów. Userom nie wolno ingerować w treść ewentualnych poprawek lub uwag. User ma prawo wnosić uwagi do pracy Modów. Co do zasady, do załatwiania tego typu spraw służy PW, istnieje też temat dotyczący funkcjonowania i doskonalenia forum, gdzie będzie można też wnosić uwagi do pracy Zarządu. Tematy merytoryczne nie są miejscem do polemiki z działaniami Modów.
c) W dyskusjach merytorycznych członkowie Zarządu są zwykłymi userami, pod żadnym pozorem nie wolno im wykorzystywać swojej władzy nad resztą forumowiczów, narzucać im swoich poglądów, zastraszać, upokarzać.
d) Nowe tematy mogą zakładać wszyscy forumowicze, nie jest to wyłącznie zadanie Zarządu. Jeśli ktoś chce podyskutować na jakiś temat tenisowy, bądź też „pod kreską” na jakiś inny, niech po prostu założy odpowiedni wątek

3. Użytkownicy
a) Wolno mieć tylko jedno konto, wszelkie próby pisania z kilku nicków będą niezwłocznie wykrywane i pacyfikowane, a ich autorzy bezwzględnie usuwani z z forum.
b) Sygnatura i avatar leżą w indywidualnej gestii każdego usera. Nie mogą zawierać treści łamiących prawo, obscenicznych, lub obraźliwych dla innych userów. Identyczne regulacje dotyczą podpisów pod postem usera (linki, podpisy własne itp). Podpis nie powinien być zbyt długi, większy jest dopuszczalny jedynie do wypisania dorobku usera w forumowej grze MTT. W przypadkach zbyt długiego podpisu interweniować będą moderatorzy. Pamiętajmy, że podpis to podpis, zabronione jest wklejanie w to miejsce obrazków, zdjęć, banerów itp.
c) Jeśli działania użytkownika łamią Regulamin, zostanie on o tym poinformowany we właściwy sposób i ma obowiązek zaprzestać takich działań.
d) Permanentne łamanie zasad obowiązujących na forum, ignorowanie upomnień Modów lub Admina, jest nagradzane banem. Co do zasady, usunięcie z forum może nastąpić tylko w naprawdę wyjątkowej sytuacji, trzeba sobie na to solidnie zapracować. Jeśli jednak ktoś jest chętny, nie ma przeszkód. Za zakładanie wielu kont karą jest bezwzględny i dożywotni ban.

4. Dyskusje na forum

4.1 Zasady ogólne.
a) Na forum nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z prawem, rasistowskich, antysemickich.
b) Nie wolno obrażać innych użytkowników. Odróżniamy drobne złośliwości i przytyki od pospolitego chamstwa. Te pierwsze są oczywiście dozwolone (choć polecany jest pewien umiar), na to drugie nie miejsca na naszym forum. W dyskusjach staramy się stosować argumenty merytoryczne, a nie ad personam, traktujemy innych z szacunkiem.
c) Szanujemy przekonania i opinie innych, nawet, a może zwłaszcza wtedy, gdy się z nimi nie zgadzamy.
d) Staramy się pisać poprawnie po polsku, stosujemy polskie znaki diakrytyczne i podstawowe zasady interpunkcji.
Dopuszczalne są drobne braki, niedokładności w tym zakresie, niemniej posty "nieczytelne" będą bezwzględnie usuwane przez moderatorów.
Pisząc w sposób zrozumiały i przejrzysty, okazujemy szacunek innym osobom.
e) Wulgaryzmy są dozwolone, ale nie wolno ich nadużywać. Te najmocniejsze należy wykropkowywać.

4.2 Off-topy, spamowanie, nabijanie etc
a) OT są dozwolone, ale granicach zdrowego rozsądku. W wątkach niezwiązanych z tenisem wolno oczywiście trochę więcej, ale też należy starać się trzymać tematu. OT będące niemerytorycznymi przepychankami będą kasowane.
b) Posty całkowicie oderwane od tematu, bezsensowne itp., będą kasowane. Oczywiście powszechnie wiadomo, że niezwykle konstruktywne i głębokie intelektualnie wypowiedzi, składające się wyłącznie z ” :D ”, " :mrgreen: ”, a zwłaszcza ”xDDDDDDDDD”, są esencją pisania na forum internetowym. Czasem takie coś oddaje myśli lepiej, niż tysiąc słów, ale starajmy się zachować pewien umiar.
c) Co do zasady, edytujemy posty, pisanie jednego pod drugim jest dozwolone, ale tylko w szczególnych wypadkach, jak podanie ważnych informacji, czy chęć odświeżenia starego wątku. W wątkach zawodniczych, w przypadku podawanie informacji, wolno pisać posty pod sobą.

4.3 Pisanie w poszczególnych działach
a) Działy na forum mają swoje regulaminy, których należy przestrzegać.
b) Działy mają swoich moderatorów i do nich należy kierować wszelkie pomysły i uwagi dotyczące funkcjonowania danego działu.

5. Reklamy na forum
Linki do prywatnych stron, blogów, serwisów, jak również innego rodzaju ogłoszenia (np oferty kupna, sprzedaży) itp. można zamieszczać w sygnaturze - podpisie, który będzie widoczny pod każdym napisanym przez usera postem. Każda inna forma reklamy może być prowadzona na forum tylko i wyłącznie za zgodą Administratora. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu będzie nieść za sobą surowe konsekwencje (ban).


Podpisano
Zarząd forum